• +420 777 708 378

Fyzioterapie

Na základě vstupního kineziologického vyšetření stanovíme rehabilitační diagnózu, navrhneme krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Obvykle tento postup završujeme zacvičením do autoterapie s cílem ovlivnit pohybový režim běžného denního života pacienta.

V naší ambulantní péči je terapeutická intervence poskytována u akutních a chronických potíží pohybového aparátu, a to zejména u těchto diagnóz:

  • Neurologická onemocnění (cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, míšní poranění, poranění mozku, periferní paréza)
  • Bolesti kloubů, degenerativní a autoimunitní kloubní onemocnění (artrózy, revmatoidní artritida,  Bechtěrevova choroba apod.)
  • Bolesti páteře nebo její části, hernie (výhřezy) plotének
  • Bolesti hlavy a migrény na podkladě dysfunkce (špatné funkce) krční páteře
  • Poranění svalově-kosterního aparátu
  • Pooperační a poúrazové stavy
  • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové
  • Sportovní fyzioterapie
  • Vadné držení těla (skoliózy….)
  • Fyzioterapeutická pohotovost, tzn. jednorázové akutní ošetření, stanovení režimových opatření s ohledem na akutnost stavu, příp. nácvik autoterapie a doporučení dalšího rehabilitačního postupu.