• +420 777 708 378

Ceník výkonů

Ceník placených výkonů

Položka
Cena
 
Vyšetření, ošetření mimo ordinační hodiny (poplatek) 500 Kč
Ošetření a preventivní prohlídka pacientů bez zdravotního pojištění  platba dle aktuálního sazebníku VZP
Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu pacienta po předložení průkazu totožnosti)  50 Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu pacienta - administrativní úkon              100 Kč
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití návykových, psychotropních nebo jiných látek, než alkohol 485 Kč 
EKG vyšetření na vlastní žádost 130 Kč
Výpis nebo vyšetření pro pojišťovnu – dle náročnosti     250 Kč – 650 Kč
Konzultace s lékařem na vlastní žádost  500 Kč
Komplexní interní vyšetření na vlastní žádost 650 Kč
Aplikace injekce do svalu (bez ceny preparátu) 100 Kč
Aplikace očkovací látky (bez ceny vakcíny) 100 Kč
Odběr krve nebo moče na žádost pacienta nebo třetí osoby bez vyšetření krve 100 Kč
Poštovné dle ceníku pošty
   

Ceník procedur pro samoplátce či poskytnutých nad rámec úhrad ZP

  

 
(v případě, že se pacient neodhlásí dříve než 24 hodin před podáním procedury, je mu naúčtován stornopoplatek ve výši 100% ceny procedury)
 
Elektroléčba, ultrazvuk, magnet,   1 aplikace dle rozpisu lékaře 150 Kč
Laser, 1 aplikace dle rozpisu lékaře 180 Kč
Fyzioterapie - vstupní vyšetření + fyzio + měkké techniky, 60 min 800 Kč
Fyzioterapie - měkké techniky, 60min 700 Kč
Reflexní masáž , 30 min 450 Kč
Fyzioterapie – Vojtova metoda, 60 min 800 Kč
Léčba metodou spirální stabilizace páteře dle Dr. Smíška, 30 min 400 Kč

Kineziotaping, lymfotaping (k ceně procedury bude připočtena částka

1Kč za 1cm skutečné spotřeby tapu)

200 Kč
Akupunktura 500 Kč
 
Ceny jsou platné od 1.8.2021