• +420 777 708 378

Ceník výkonů

Ceník placených výkonů

Položka

Cena

Vyšetření, ošetření mimo ordinační hodiny (poplatek)

660 Kč

Ošetření a preventivní prohlídka pacientů bez zdravotního pojištění 

platba dle aktuálního sazebníku VZP

Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu pacienta po předložení průkazu totožnosti) 

110 Kč + cena kopírování 3 Kč za jeden list

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu pacienta – administrativní úkon             

135 Kč

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití návykových, psychotropních nebo jiných látek, než alkohol

600 Kč

EKG vyšetření na vlastní žádost

180 Kč

Výpis nebo vyšetření pro pojišťovnu – dle náročnosti    

275 Kč – 700 Kč

Konzultace s lékařem na vlastní žádost 

660 Kč

Komplexní interní vyšetření na vlastní žádost

900 Kč

Aplikace injekce do svalu (bez ceny preparátu)

170 Kč

Aplikace očkovací látky (bez ceny vakcíny)

170 Kč

Odběr krve nebo moče na žádost pacienta nebo třetí osoby bez vyšetření krve

170 Kč

Poštovné

dle ceníku pošty

Ceník procedur pro samoplátce či poskytnutých nad rámec úhrad ZP

Položka, procedura

Cena

Elektroléčba, ultrazvuk, magnet, 1 aplikace dle rozpisu lékaře

220 Kč

Laser, 1 aplikace dle rozpisu lékaře

270 Kč

Fyzioterapie – vstupní vyšetření + fyzio + měkké techniky, 60 min

1 100 Kč

Fyzioterapie – měkké techniky, užití ultrazvuku, 60 min

1 000 Kč

Reflexní masáž, 30 min

600 Kč

Fyzioterapie – Vojtova metoda, 60 min

1 100 Kč

Léčba metodou spirální stabilizace páteře dle Dr. Smíška, 30 min

600 Kč

Kineziotaping, lymfotaping (k ceně procedury bude připočtena částka 1,-Kč za 1 cm skutečné spotřeby tapu, Spiral Cross tape 50,-Kč/ks)

270 Kč

Akupunktura

660 Kč

Manuální lymfodrenáž, 60 min

1 350 Kč

V případě, že se pacient neodhlásí dříve než 24 hodin před podáním procedury, je mu naúčtován stornopoplatek ve výši 100% ceny procedury.

 

Ceny jsou platné od 1.05.2022